Dostępne kompozycje mapowe

Zapraszamy do korzystania z systemu

Przejdź do e-usług

Informacja o projekcie.

Projekt „Rozbudowa portalu mapowego, zbudowanego w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza” jest realizowany w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 2 „Cyfrowy region”, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.


Gmina Osięciny
I Armii Wojska Polskiego 14
88-220 Osięciny
Telefon: 54 265 00 05
Fax: 54 265 01 85
E-mail: ug@osieciny.pl
NIP: 889-146-05-22
REGON: 910866650